2013/08/15

Poim Za Kultura

POIM ZA KULTURA (Seminarska rabota) Izrabotila: Mentor: Despina Vasileva Prof.Du{ka Matevska Noemvri,2009 SODR@INA: 1. Kultura na odnesuvawe 2. Socijalizacija 3. Normi i vrednosti 4. Status i uloga VOVED: Kulturata e mo`ebi naj{irokiot od place poimi koi se koristat vo istoriskite op{testveni nauki.Toj poim opfa}a mnogu zombi raspon na zna~ewa,{to verojatno i go pravi tolku slo`en.Od edna strana,eden od temelite vrz koi e izgraden na svet na op{testveni nauki - i koj posebno go naglasuvaat antropolozite – e uveruvaweto deka: come in lu|e delat nekoi karakteristiki so situate drugi lu|e; site lu|e delat nekoi drugi karakteristiki samo so nekoi lu|e; i site lu|e imaat nekoi karakteristiki {to se samo nivni.So drugi zborovi,toj osnoven model veli deka sekoja li~nost mo`e da se opi{e na tri na~ini: preku univerzalnite karakteristiki na vidot,preku zbirot karakteristiki koi ja odreduvaat taa li~nost kako pripadnik na razni grupi i preku nejzinite ideosinkrati~ni karakteristiki.
Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.
Koga stanuva zbor za karakteristikite koi ne se ni univerzalni ni ideosinkrati~ni,~esto go upotrebuvame poimot “kultura”,za da go opi{eme zbirot na takvite karakteristiki ili oblici na odnesuvawe,ili vrednosti ili veruvawa.Nakratko,pri takvata upotreba,sekoja “ grupa “ima specifi~na “kultura”.U{te pove}e,sekoj poedinec e ~len na mnogu grupi i toa mnogu razli~ni – grupi koi mo`at da se klasificiraat spored rodot,rasata,jazikot,klasata,nacionalnosta itn.Toa zna~I deka sekoj poedinec mo`e da u~estvuva vo pove}e kulturi.Kulturata go pretstavuva seto ona {to e zaedni~ko vo ramkite na nekoja grupa. 1. KULTURA NA ODNESUVAWE Kulturata op{to zemeno,se odnesuva na ~ovekovite aktivnosti.Kulturata se zema tradicionalno kako najstara ~ove~ka odlika,ona {to go oddeluva ~ovekot od `ivotnite,iako najnovite otkritija ni...If you want to tally a full essay, order it on our website: Orderessay

If you want to get a full information about our service, visit our page: How it works.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.