2013/04/13

Svarta HÃ¥l

Svarta HÃ¥l

Svarta hål uppkommer när en materiklump t.ex en stjärna, har så stor massa att den har dragit ihop sig så att tyngdkraften på ytan blir så enormt stor att inte en ljuset kan komma ut ur det. Om någon materia utanför hålet kommer för nära sugs den in p.g.a. tyngdkraften. Benämningen Svart hål användes första gången av professor John Archibald Wheeler vid ett *Symposium om rymdforskning i New York den 29 december 1967. Den som hade de första idéerna om svarta hål var Pierre Simon de Laplace (1749-1827).

Forskarna är övertygade om att dom har hittat ett svart hål. Den finns i galaxen M87, som ligger ca 50 miljarder ljusår från jorden. Det hittade av hubbleteleskopet. Ett svart hål har så stor tyngdkraft att inte ens ljuset kan komma därifrån. Det betyder att det svart hålet är osynligt, eller svart. Det är alltså inte det svart hålet hubble har fotograferat, utan omgivningen runt hålet.

Bilderna hubble har tagit visar en virvel av glödande gaser som rör sig i en hastighet av ca 550 km/s eller 2 miljoner km. / h. runt galaxens centrum, matematiska beräkningar visar att gaserna bara kan komma upp i så höga hastigheter om ett svart håls tyngdkraft drar i dem. Vid hålets kant är gaserna nära ljusets hastighet och är uppe i flera miljoner grader.

Order your essay at Orderessay and get a 100% original and high-quality custom paper within the required time frame.

I närheten av ett svart hål går det våldsamt till. På ett avstånd av 60 ljusår från det svart hålet är hastigheten på gasen uppe i 550 km / s och temperaturen uppe i 10 000 celsius. När gasen kommit så nära som ett ljusår från det svart hålet har gaserna en hastighet uppåt 4200 km / s och temperaturen över 100 000 grader celsius.

Ännu närmare hålet närmar sig gasen ljusets hastighet och temperaturen uppe i flera miljoner...

If you want to get a full essay, put in it on our website: OrderessayIf you want to get a full information about our service, visit our page: How it works.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.